Sørmarka

Rundt Ullandhaug finner du Stavangers største sammenhengene grøntområde, en real skogsperle! Dette er byens villmark, med tett skog og en god del fugle- og dyreliv. I området kan du treffe rådyr, ekorn, kanin og kanskje mår, rev eller grevling? Det er stier og tråkk på kryss og tvers og opp og ned i hele området – her kan du gå eller sykle i timevis uten å ta samme sti to ganger.

 
  • Sørmarka består av variert barskog og løvskog, i tillegg til enger og beitemark. Det meste av skogen er plantet, mye gran og furu, men også bøk og lerk.
  • Lysløypene sikrer bruk hele året. Benker og bord finner du overalt.
  • La ungene finne en morsom vei selv – eller prøv en av de mer kjente merkede rutene:

Fantastien går inn ved Mor Åses vei. Navnet kommer av den store kampesteinen like sør for trafostasjonen. Her bodde det fanter i gamle dager – vet du hva en fant er …? Øverst ved trafoen i Ullandhaugskråningen begynner en annen idyllisk sti – Hedénstien, som tar deg gjennom skogen ned mot Sørmarka Arena i Sørmarkveien.

Her nede er det også et kjekt barnehageområde og den relativt nye Sørmarka kunstgressbane, der blant annet Tjensvoll FKs helter spiller. Og hva med å frese opp Sørmarkbakken etterpå? En aldri så liten utfordring for de minste. Ta turen til Sørmarka – sommer som vinter – det er gang-/sykkelavstand fra hele Hillevåg bydel!

Det er også kjekt å gå via Sørmarkkrysset til eller fra Universitetet i Stavanger (UiS).

  • Salamanderdammen, piletrehytta, skogskollen, lekeplenen og den store steinen helt sør i Sørmarka, ved OD og Havhesten barnehage, er verdt en avstikker.
  • Stavanger botaniske hage er et annet must, med flere tusen planter kategorisert i urtehage, staudehage og geografisk hage. Det er vekster fra fem kontinenter og mye å kvesse sansene på. Og alltid åpent!
  • På Ullandhaug økologiske gård kan du se på dyrene og lære om økologisk dyrking.
  • Glem ikke universitetsområdet! En skattkiste for de minste – bilfritt, med fine gangstier, alleer, atriumshager, formasjoner, installasjoner og kunstverk. Vannspeil og glassvegger. Kastanjetrær og hyllebærbusker. Og forrektige høner borte ved Krabaten barnehage!

La ungene stake ut kursen, og se hvor det bærer. Sørmarka og Ullandhaug skuffer aldri!

Viggo Voff viser vei

Bli med på tur!

Mer